• Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Coachen

By Websitezeeland
aug 28th, 2014
0 Comments
5002 Views

Coachingtraject vanuit de werksituatie

Wat kan ik als coach voor u betekenen?

 • Een coach laat u ontdekken waar het anders kan, welke mogelijkheden u in u hebt. Ik laat u zien dat u veel meer keuzes hebt dan u in eerste instantie zelf vermoedt. Ik vertel het u niet! Ik begeleidt u, op zo’n manier dat u ze zelf zult blootleggen. En de keuze kan maken!
 • Een coach laat u zien hoe u met uw angsten en twijfels om kunt gaan, zodat u dat gaat doen wat er voor nodig is om uw doelen te bereiken. En zodat uw angsten en twijfels veel minder angstig voor u worden.
 • Een coach houdt u ` on track `, zodat u voortgang boekt, richting de door u gestelde doelen.
 • Een coach gaat samen met u op pad, zodat de door u gestelde doelen, behaald worden!
 • Een coach daagt je uit, zodat jij cirkels weet te doorbreken en je comfortzone steeds weet te vergroten!

Het bovenstaande geldt natuurlijk en juist ook voor teams!

Waarom heeft mijn organisatie een coach nodig?

Voor uw organisatie is het belangrijk dat alle medewerkers voortdurend geïnspireerd blijven. Zo blijft uw organisatie dynamisch, uw medewerkers enthousiast en ontstaan vaker nieuwe ideeën.  Een coach helpt u bij dit proces.

Welke soorten van coaching bestaan er?

Teamcoaching

Teamcoaching is er op gericht om de collectieve patronen in gedrag en denken in een groep te versterken. Dit vergroot het bewustzijn van het team. Dat is waardevol wanneer er veranderingen of ontwikkelingen binnen de organisatie zich voordoen.

Individueel coachen van uw werknemer / medewerker

Wanneer uw werknemer langdurig uit de roulatie is, wanneer uw werknemer getroffen is door ernstig verlies, in de vorm van overlijden of ziekte. Dan kunt u overwegen een coach in te schakelen. Ik begeleid uw werknemer in kortdurende trajecten, waarin ik uw medewerker ondersteun en stimuleer zich weer in het arbeidsproces te begeven.

Coachen is erop gericht het beste uit de medewerkers te halen en hen te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. Coachen betekent in de praktijk kijken naar een situatie zonder oordelen en een reactie geven door vragen stellen. Hiermee bereik je dat de ander zich bewust wordt van de situatie en er anders naar gaat kijken. Om zelf met verbeteringen te komen. Zo help je zelfverantwoordelijkheid ontwikkelen.

Individueel coachen

Een individueel coachingstraject is zinvol wanneer:

De levensbalans uit evenwicht  is. Dat kan zowel met werk te maken hebben als met uw privé-omstandigheden. Dan helpt  de coach bij het stimuleren van de persoonlijke groei. De coach helpt u om zelf te leren vorm te geven aan uw diepste wensen, talenten en idealen. Daardoor staat uw steviger in het leven, verbeteren relaties en lopen verschillende levensfases eenvoudiger in elkaar over.

Vragen waar een individuele coach mee te maken krijgt zijn onder andere:

 • Wat vind ik nu echt belangrijk en hoe kan ik van daaruit mijn leven vormgeven?
 • Hoe kan ik bereiken dat ik ontspannen in het leven sta?
 • Hoe kan ik mijn talenten meer tot ontwikkeling brengen?
 • Hoe vind ik werk dat mij voldoening geeft?
 • Hoe creëer ik een goede balans tussen werk en privé?
 • Hoe leer ik beter te communiceren?
 • Hoe zorg ik voor meer diepgang in mijn relaties?
 • Ik sta op een kruispunt op mijn levenspad en heb behoefte aan een steuntje in de rug om tot een goede keuze te komen

Neem gerust contact op voor meer informatie.

 

concept__116_  Carola Rehorst  Carola Rehorst

Life-coach

Wanneer heb ik een Life-coach nodig?

Een life-coach helpt u verder wanneer u ongelukkig bent en het moeilijk vindt om zelfstandig deze situatie te veranderen. Dit kan betrekking hebben op heel veel persoonlijke thema’s in uw leven.

Vragen waar een Life-coach mee te maken krijgt hebben bijvoorbeeld betrekking op:

 • Rouw en verlies
 • persoonlijke groei
 • groeien in relaties, omgaan met conflicten
 • zingeving en levensvragen
 • stress en burn-out
 • loopbaanbegeleiding, coaching in werksituaties

Hoe werkt een life-coach?

U staat centraal in het traject. Dat betekent dat  wordt stilgestaan bij uw gevoelens, uw gedachtes en uw ervaringen. Verandering begint met stil te staan bij het moment. We zoeken samen naar nieuwe manieren om naar de situatie te kijken en naar nieuwe mogelijkheden om daarmee te leren omgaan.

De belangrijkste werkvorm is het gesprek. Daarnaast zijn er experimenten. Deze worden vooraf allemaal heel duidelijk met u besproken. U kunt hierbij denken aan: naar buiten gaan, wandelen, opdrachten in de vorm van huiswerk.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

About "" Has 19 Posts

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook