• Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Rouw en verlies Counselor

By Websitezeeland
aug 28th, 2014
0 Comments
7213 Views

Wat is een rouw en -verlies counselor?

Een rouwcounselor begeleidt en ondersteunt u wanneer er sprake is van rouw, verlies en trauma. Ieder verlies is anders en ik geef u de hulp die u nodig heeft.

Ik ben professioneel opgeleid en begeleid u vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast helpt mijn  ruime levenservaring bij het begrip voor uw situatie. Op betrokken en empathische manier begeleid ik u in uw (rouw)proces en het in hervinden van uw kracht.

Iedereen krijgt te maken met verlies in het leven. Niet alleen door de dood, maar ook door het leven. Want ook het verlies van een baan, gezondheid, een huwelijk, of andere grote veranderingen zoals pensionering of kinderen die het ouderlijk huis verlaten kan een stevige impact hebben op ons welbevinden.. Rouwen is een natuurlijke reactie op dit verlies.  Rouw is de ‘prijs’ die wij betalen voor onze liefde vóór en verbondenheid mét een ander mens.

Rouw en verlies Counselor

In verschillende sectoren van de gezondheidszorg, het welzijnswerk en het onderwijs, maar ook binnen de samenleving is de laatste jaren een groeiende behoefte ontstaan voor verliesverwerking en rouw. Een rouw en verlies consulent speelt hierop in.

Het leven is zo mooi. Maar vroeg of laat kan iedereen te maken krijgen met tegenslagen. Iedereen kan in het leven te maken krijgen met een bepaalde vorm van verlies. Verlies van een baan, van gezondheid, van een geliefde of van een huwelijk.

Rouwen is een natuurlijke reactie op verlies. Rouw is de prijs die wij betalen voor ons onze liefde voor en verbondenheid met een ander mens.

Ik ben rouw en verlies consulent. Als rouw en verlies consulent begeleid, coach en ondersteun ik mensen op het brede terrein van rouw, verlies en trauma. Rouwen gaat over een mens die zoekend is , die worstelt, pijn lijdt en hevige emoties onder gaat. Ik kan jouw gids zijn in alle gevoelens die je kunnen overspoelen, ik kan je begeleider zijn op weg naar een leven zonder degene van wie je houdt. Ik kan je helpen om nieuwe betekenis te geven aan jouw verlies.

Dat doe ik op een betrokken en empathische manier, zodat je nieuwe kracht leert vinden in jouw rouwproces. Ik ben professioneel opgeleid als rouw en verlies consulent, en als coach. Maar meer nog dan deze kennis helpt mijn ruime levenservaring bij begrip voor uw situatie en hulp op perspectief.

Competenties

Kennis van actuele inzichten m.b.t. verlies en rouw vanuit verschillende sociaalwetenschappelijke kaders en kan deze integreren in mijn begeleiding en coaching. Ik pas verschillende sociaal-agogische methoden en technieken toe  bij het begeleiden van mensen in verlies- en rouwsituaties en kan deze integreren in mijn begeleiding en coaching.

Inzicht in de specifieke en persoonlijke impact van traumatische en gecompliceerde rouw, deze kan ik herkennen. Coaching en begeleiding van mensen met traumatische verlies ervaringen, om deze te helpen verwerken en integreren. Het herkennen en erkennen van verstoorde rouw, met al niet niet traumatische kenmerken, helpt mij in de begeleiding en coaching.

Herkennen van de specificiteit van het verlies- en rouwproces in een gezins- en familiesituatie. Ik kan de verschillende leden van een gezin helpen bij verwerken en integreren van rouw- en verlieservaringen.

Herkennen van rouw in verschillende verlies sitiaties: • verlies van werk • verlies na echtscheiding • verlies van gezondheid • verlies van vaderland. Verlies door overlijden. Verlies door trauma (zelfdoding, ongeluk, moord ,verdwijning).

Mijn ervaring in begeleiding van rouw in verschillende situaties is uitgebreid.

Graag wil ik hiervan een aantal met u/jou delen:

  • Na een bedrijfsongeval, met dodelijke afloop. Het verzorgen van nazorg en begeleiding aan het team van collega`s.
  • Tijdens het werken werd een werkneemster diverse malen sexueel lastig gevallen. Dit resulteerde in aanranding. In het proces daarna heb ik haar begeleid en ondersteund.
  • Zijn partner overleed tijdens het reanimeren. Hij was degene die de reanimatie deed. Samen zijn we de schuldvraag gaan verkennen en heeft hij de kracht gevonden om het verlies van zijn partner te integreren in zijn toekomst.
  • Na een groot bedrijfsongeval, heb ik nazorg verleent aan medewerkers die dit ongeval, op een haar na hebben overleefd. Deze ervaring kwam zo dicht bij, gaf zoveel betekenis, stapelde zich op eerdere ervaringen (PTSS) dat nazorg en begeleiding noodzaak was om de ballans tussen draagkracht en draaglast te kunnen herstellen.
  • Begeleiding van een jonge vrouw na suicide van haar levenspartner. Naast het verlies van haar partner, verloor zij ook de woning die zij net samen hadden gekocht. Samen zijn we op zoek gegaan naar haar kracht. Toen zij het gevoel kreeg meer en meer in balans te komen, vond zij kracht en energie om betekenis te geven aan het verlies van haar partner.
  • Begeleiding van een jongere na het verongelukken van zijn beste vriend. Deze jongere was bij het ongeluk aanwezig en kon zijn vriend niet helpen. De inpact op zijn leven, leidde tot een depressie. Deze jongere heb ik doorverwezen binnen de GGZ.
  • Door agressie op de werk vloer in zorg voor verstandelijk gehandicapten. Zij werd door een cliënt zo ernstig geslagen dat ziekenhuis behandeling noodzakelijk was. Zij had moeite met terug keer naar de werkvloer, angst overheerste. Samen zijn wij de mogelijkheden gaan verkennen voor terug keer naar het werk.
  • Na een ongeluk, volgde revalidatie. Hier bleek dat nieren onherstelbaar beschadigd waren. Hij verloor zijn baan, zijn huis. Samen hebben wij gezocht naar innerlijke drijfveren, een parttime baan volgde.

 

 

 

About "" Has 19 Posts

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook