• Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Rondom rouw en verlies op de werkvloer

By Carola Rehorst
In home
feb 15th, 2015
0 Comments
5979 Views

Rondom rouw en verlies op de werkvloerwinter-614936_640

Uit (Amerikaans) onderzoek onder 25.000 werknemers blijkt dat rouw bedrijven ongeveer 75 miljard dollar per jaar kost. Vaak wordt rouw echter niet (h)erkend, dus waarschijnlijk ligt dit bedrag nog veel hoger.

Uit een artikel in NRC-handelsblad (2004) dat ongeveer 40 procent van de mensen die met een verlies van een dierbare te maken krijgt, zich voor kortere of langere tijd ziek meldt. Van de mensen van wie de partner komt te overlijden keert 50 procent niet meer terug naar de oude werkplek, hoewel in een recent onderzoek van Knegting en de Jong (2009) wordt gesproken over een percentage van 13 procent.

In Nederland rouwen jaarlijks naar schatting 200.000 mensen. Een groot deel daarvan heeft een baan. 23 procent van deze groep werknemers werkt niet meer bij zijn oude werkgever na het verlies van hun partner. De helft keert niet of niet volledig terug in de oude functie. De oorzaak is in de meeste gevallen dat het overlijden van een partner tot herbezinning leidt, waardoor ze een andere baan zoeken.

Diverse onderzoeken geven diverse resultaten, niet allemaal eenduidig.

Duidelijk is in ieder geval dat organisaties er ook economisch belang bij hebben dat er aandacht is voor rouw- en verlieservaringen van werknemers.

Voor een werkgever/manager is het belangrijk om te weten dat rouw niet bij iedereen gelijk verloopt. Rouw is individueel, verschilt van persoon tot persoon.

Voor de werkgevers is het soms een balans zoeken en vinden tussen de belangen van de organisatie en die van de medewerker.

Goede opvang van terug kerende medewerkers is belangrijk. Maar om medewerkers terug te laten keren naar de werkvloer, betekend inspanning voor de werkgever. Vaak wordt de opvang na terug keer redelijk goed geregeld, maar vergeten wordt nog wel om het lijntje tijdens afwezigheid van de werknemer te houden en te onderhouden!

Op internet zijn veel voorbeelden te vinden hoe een werkgever zijn of haar werknemer zou kunnen opvangen en begeleiden. Veelal staat dit omschreven in rouw protocollen. Deze zijn een goede leidraad om in te zetten. Waar deze standaard protocollen geen rekening mee houden is de structuur en cultuur van uw bedrijf. De geschiedeis en band die u bedrijf heeft met uw medewerkers.

Goed is het dan ook om een protocol op maat te schrijven. Iedere werknemer rouwt op zijn of haar manier, maar iedere werkgever doet dit ook! De werkgever heeft daarnaast het belang en de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Samen met een rouw en verlies counselor kunt u richting geven en betekenis aan de opvang en terug keer van uw medewerker. Een rouw en verlies counselor kan uw rouw protocol opmaat schrijven en deze samen met u handen en voeten geven in het bedrijf.

Duidelijk is in ieder geval dat uw organisatie en bedrijf er ook economisch belang bij kan hebben dat er aandacht is voor rouw- en verlieservaringen van werknemers.

Meer informatie of advies?

Neem vrijblijvend contact op.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook